Zdjęcia z budowy osiedla przy ul. Raszyńskiej 26.
Etap I został zakończony w październiku 2022 r.

Previous slide
Next slide
Close Menu