Spółka TEDEX Service Sp. z o. o. została powołana w dniu 01.10.2001 roku w Warszawie, aktem notarialnym Rep. A nr 9887/2001. Jest to spółka zawiązana m.in. w celu prowadzenia działalności w dziedzinie robót ogólnobudowlanych związanych z wznoszeniem budynków.

Przez szereg lat zdobyła doświadczenie przy realizacji takich obiektów jak budynki produkcyjne, budynki biurowo-magazynowe, budowę stacji paliw płynnych, renowacje obiektów pałacowych.

Obecnie głównym celem Tedex Service Sp. z o.o. jest realizacja inwestycji TEDEX RESIDENCE – osiedla mieszkaniowego w zabudowie wielorodzinnej we wsi Stara Iwiczna, gmina Lesznowola.

Przedsięwzięcie deweloperskie TEDEX RESIDENCE to osiedle mieszkaniowe w zabudowie wielorodzinnej we wsi Stara Iwiczna, gmina Lesznowola. Ze względu na skalę inwestycji oraz plan jej finansowania będą realizowane dwa przedsięwzięcia deweloperskie:

Etap I – inwestycja zakończona
Realizacja 4 budynków mieszkalnych wielorodzinnych (A, B, C, D) wraz z dwoma garażami wielostanowiskowymi. W etapie I zbudowano 67 mieszkań + 1 lokal usługowy.

Etap II – inwestycja zakończona
Realizacja 1 budynku mieszkalnego (E). W etapie II oddano do użytkowania 43 mieszkania.

Etap III – inwestycja zakończona
Realizacja 3 budynków mieszkalnych. W etapie III oddano do użytkowania 66 mieszkania.

Close Menu